Vzhedem k aktuální situaci rušíme všechny březnové workshopy. Peníze Vám byly vráceny na účet. Těšíme se na Vás na příštích termínech workshopů, které oznámíme, jakmile se situace stabilizuje.

FAQ - časté dotazy

BOKASHI kompostování

 

 

 • Co je Bokashi?

 

 

Bokashi je metoda, díky které můžeme zpracovávat organické zbytky. Na rozdíl od běžného kompostování, které vyžaduje pro rozklad odpadů přístup vzduchu a působení živých organismů, metoda Bokashi funguje na principu anaerobní fermentace, kdy se do bioodpadu přisypávají speciální bakterie. Pro Bokashi metodu jsou zapotřebí sušené Bokashi bakterie a Bokashi kompostér/ nádoba. Tato metoda obnáší vrstvení organických zbytků vznikajících při přípravě jídla v kuchyni s Bokashi směsí ve speciálním koši (nádobě) určeném pro tuto metodu. 

 

 

 • Jaký je význam a původ pojmu Bokashi?

 

Bokashi je japonský pojem doslovně vyjadřující “fermentovaná organická hmota”. Tento koncept byl rozvinut v raných 80. letech 20. století doktorem Teuro Higou, profesorem Univerzity Ryukyus, Okinawa, Japonsko.

 

 

 • Co je potřeba pro zpracování organických zbytků pomocí Bokashi?

 

 

Potřebujeme 3 věci:

 1. Speciální nádobu/ koš s kohoutkem určenou pro Bokashi 
 2. Bokashi směs - směs sušených bakterií 
 3. Organické zbytky, kterými budete Bokashi nádobu plnit

 

Většina prodejců nabízí Bokashi kompostér v balení včetně 1 balení směsi Bokashi (1 kg), pěchovadla, odměrky na aplikování směsi Bokashi a plastové nádobky na sběr výluhu. 

 

 

 • Jak funguje proces zpracování pomocí Bokashi?

 

 

Jedná se o anaerobní fermentaci organických zbytků. Efektivní mikroorganismy ve směsi Bokashi se aktivují když navlhnou a následně fermentují organický odpad. V praxi prokládáme organické zbytky vrstvou směsi Bokashi. Po zasypání vrstvou směsi, vždy materiál v nádobě stlačujeme pomocí pěchovadla, aby se vyhnal vzduch a byli připraveny vhodné podmínky pro anaerobní fermentaci. Jakmile je nádoba naplněna, necháme ji 2 týdny stát/ dozrát bez povšimnutí. Poté materiál můžeme použít na zahradě. 

 

 

 • Jak zajistit kontinuitu třídění organických zbytků ve 2 týdenní době zrání?

 

 

Pro zachování kontinuity a možnosti pokračovat v třídění organických zbytků i během dozrávání, můžeme během této doby plnit druhou Bokashi nádobu, pokud fungujeme v modelu tandemu dvou Bokashi nádob. Druhá možnost je přesypat materiál z Bokashi nádoby do nějakého plastového kbelíku s víkem, který doma najdeme a v tom jej nechat 2 týdny dozrát a přitom pokračovat v novém plnění nádoby Bokashi.

 

 

 • Co mohu dělat s Bokashi kompostem?

 

Ideální je Bokashi kompost využít na dodání živin do půdy tak, že zfermentovaný obsah Bokashi nádoby doslova zakopete/ zahrabete do půdy. Materiál se během krátké doby cca 1 týdne zcela rozloží a obohatí půdu. Kdo nemá k dispozici vlastní zahradu, může se podívat do online mapy www.mapko.cz a zkusit najít komunitní zahradu nebo pěstitele, který by od vás tento materiál rád přijal a využil. S Kokozou pracujeme na vytvoření sítě odběrných míst, které materiál využijí, v mapě bude možné vyfiltrovat “příjemce kompostu”. Další možností je fermentovaný obsah Bokashi nádoby dávat na kompost nebo do hnědé popelnice na bioodpad.

 

 vysypeme a zakopeme do půdy na zahradě, kompostu, nebo do hnědé nádoby na bioodpad.

 

 

 • Co můžeme zpracovávat pomocí Bokashi

 

 

V podstatě vše, co může kvasit je vhodné do Bokashi nádoby, a proto je tato metoda nejvíce vhodná a ideální pro zpracování organických zbytků, které vznikají pří přípravě jídla v kuchyni. Jako u jiných kompostovacích metod je Bokashi metoda vhodná zejména pro zpracování zbytků a odřezků od ovoce a zeleniny, kávové sedliny, čajových lístků, zbytky řezaných květin, atd.

 

 

 • Mohu do Bokashi nádoby dávat také zbytky masa?

 

 

Na tuto otázku existuje několik pohledů i studií a je potřeba to vyjasnit. Na jedné straně to vypadá, že tato metoda si poradí i s živočišnými materiály právě díky anaerobní fermentaci a kyselému prostředí, které vzniká a ničí patogeny. Na druhé straně jsou studie, které to nepotvrdily. Do toho je třeba respektovat nařízení EU, které jasně definuje podmínky pro hygienizaci materiálů. I když se plošně spíše setkáme s informací, že do Bokashi můžeme dávat také organické zbytky živočišného původu, rozhodli jsme se v Kokoze tuto možnost ještě pořádně prověřit. Důvodem je riziko vzniku patogenů jako jsou Salmonella a E.coli a tedy ochrana vašeho zdraví. Proto, než vše ověříme i v rámci testování a laboratorních testů, doporučujeme držet se v režimu rostlinném stejně jako při kompostování či vermikompostování. Domníváme se, že zbytků masa v domácnosti nevzniká naštěstí tolik jako slupek od ovoce a zeleniny, a nebude vás tolik snad mrzet, že živočišné materiály půjdou do koše na směs. Jakmile budeme vědět více, dáme vám vědět.

 

 

 • Mohu do Bokashi nádoby dávat papír?

 

V podstatě vše, co může kvasit je vhodné do Bokashi nádoby, a proto je tato metoda nejvíce vhodná a ideální pro zpracování organických zbytků. Zpracovávat a záměrně přidávat papír zde nemá velký význam jako je tomu např. u vermikompostování, kde přebytečné natrhané kartony či papír mohou současně pomoci nasát přebytečnou vlhkost, podpoří uhlík a strukturu kompostu. 

 • Jaký výstup získám metodou Bokashi?

 

Metoda Bokashi je založena na anaerobním fermentování organických zbytků, tedy bez přístupu vzduchu. Nejedná se o klasické aerobní kompostování a výstupem není tmavě zbarvený kompost jako jej známe ze zahradního kompostéru. Někdy se můžeme setkat s označením Bokashi kompost, Bokashi hnojivo. Po doporučené dvou-týdenní době zrání bude materiál vypadat vizuálně velmi podobně jako na začátku - struktura organických zbytků zůstává stejná a rozpoznatelná, může být lehce zbarvena do odstínu hnědé barvy a je cítit nasládlý odér po zkvašení. Přesto je tento výsledný materiál velmi odlišný od vstupního materiálu, je před-fermentovaný/ nakvašený. Klíčový moment nastane jakmile tento materiál zakopete/ zapravíte do půdy na zahradě nebo do zahradního kompostéru, kdy se tento materiál velmi rychle rozpadne a rozloží.

Kromě pevného Bokashi hnojiva, získáváme také tekutý výluh, který se stáčí kohoutkem. Tento výluh se někdy označuje jako “Bokashi juice” nebo “Bokashi čaj”. Je doporučeno jej ředit vodou v poměru 1:100 před aplikací do truhlíků a na zahradu, protože stejně jako pevný bokashi materiál je i tento výluh acidický - kyselý a má tedy nižší hodnotu pH. Mnoho zdrojů uvádí, že je vhodný pro hnojení rostlin, ale opět bychom tos Kokozou rádi potvrdili pomocí testování. Vše nasvědčuje tomu, že nějaké živiny rostlinám dodá, ale jaké a jak moc je zázračný bychom nejdříve ověřili. 

 

 

 • Jaké jsou benefity Bokashi kompostu v půdě?

 

 

Výsledný výstup z Bokashi je materiál, který obohacuje půdu o potřebné a užitečné živiny.  V angličtině se můžeme v souvislosti s Bokashi setkat s výrazem “soil conditioner” tedy s označením “půdní kondicionér”. Studie nejčastěji mezi benefity uvádějí pozitivní vliv na rozmanitost půdní mikrobiální komunity,  alternativu pro nahrazení kupovaných chemických hnojiv, zlepšení zemědělského prostředí, odpuzuje škůdce, vliv na zvýšení kvality půdy, větší úrodu apod. S Kokozou se chystáme nechat vzorky ověřit pomocí výživářských pokusů, které se pro hnojiva provádějí. 

 

Co mohu dělat s Bokashi kompostem?

vysypeme a zakopeme do půdy na zahradě, kompostu, nebo do hnědé nádoby na bioodpad. 

 • Co je přesně Bokashi směs a jak s ní pracovat?

 

 

Bokashi směs (v angličtině Bokashi mix nebo Bokashi bran (bran = otruby) je kontrolovaně připravená směs vytvořená na principu míchání efektivních mikroorganismů tzv. EM (essential/ effective microbes), vody, cukru/ melasy a otrub. Jedná se především o bakterie mléčného kvašení (Lactic Acid Bacteria), která jsou přírodní probiotika a dobře prospívají ve vlhkém, anaerobním, kyselém prostředí s pH kolem 3,5. Tato sušená směs slouží k urychlení a nastartování fermentace organických zbytků. 

 

Balení 1 kg směsi by měl vydržet na 3-4 měsíce. Na trhu existují směsi Bokashi od různých prodejců podobného složení. Směs Bokashi se aplikuje nejdříve na dno prázdné nádoby a pak vrstvíme/ zasypáváme vždy po vložení organických zbytků. Po zasypání vrstvou směsi, vždy materiál v nádobě stlačujeme pomocí pěchovadla, aby se vyhnal vzduch a byly připraveny vhodné podmínky pro anaerobní fermentaci.  

 • Kdo je výrobce směsi bakterií Bokashi?

 

 

Slovinský výrobce Bokashi nádob, firma Skaza, prodává Bokashi nádoby včetně 1 kg balení směsi Bokasi. Tu však nevyrábí, ale nakupuje od firmy z Německa.  

 •  Můžeme si Bokashi směs vyrábět svépomocí?

 

 

Ano, je to možné. Na internetu existuje již několik návodů, které jsou především v angličtině. Vyhledávat můžete pod heslem: “DIY Bokashi bran” nebo “How to make a Bokashi bran”. Nicméně, důsledné vytváření vysoce kvalitních a účinných Bokashi směsí může být časově náročné a vyrobená várka může selhat, někdy i bez zjevného důvodu. Existují recepty využívající např. rýžovou vodu, která se smíchá s mlékem a nechá se fermentovat s otruby, melasou a vodou. Celý proces trvá zhruba 4 týdny. Rychlejší způsob je pomocí již hotového očkovací směsi mikroorganismů, kterou lze pořídit na internetu. 

 

 

 •  Odkud čerpáme informace o Bokashi?

 

 

Bokashi se zabýváme v teorii i praxi. Konzultujeme s odborníky ze světa odpadů a kompostování, někteří z nich jsou součástí naší pracovní skupiny na téma kompostování jako např. Petra Innemanová z Přírodovědecké fakulty UK, Aleš Hanč z ČZU, Petr Plíva z VÚZT či Kamila Řebíčková z ÚKZÚZ. Právě s ÚKZÚZ bychom rádi spolupracovali na ověření patogenů, složení, kvality výstupů a výživářských pokusech. Kromě toho jsme se ponořili prostudování již existujících informací a poznatků, ze kterých jsme si udělali teoretickou rešerši o Bokashi. V neposlední řadě jsme v úzkém kontaktu s firmou Skaza, která vyrábí Bokashi nádoby, a která má i své dlouhodobé zkušenosti a studie. Vyjeli jsme i na osobní setkání s firmou Skaza do Slovinska.